Udržateľnosť

Udržateľnosť

Férovosť ako najvyššia priorita

Pri všetkých našich produktoch sledujeme, ale omnoho viac než len kvalitu, druh, krajinu pôvodu a spracovanie. Sme presvedčení o tom, že aj sociálne a ekologicky udržateľné jednanie je základným predpokladom dlhodobého ekonomického úspechu. Preto už niekoľko rokov dodržiavame smernice, ktoré sme si sami nastavili. Vďaka nim sa nám darí vytvárať to, čo nám všetkým leží na srdci: káva, ktorá je v pravom slova zmysle „dobrá“.

 

Sociálna angažovanosť

Jednou z najdôležitejších zásad firmy J.J.Darboven je prevziať ako podnik zodpovednosť a jednať trvalo udržateľne. To neplatí iba v Hamburgu a Nemecku, ale na celom svete. Na srdci nám tiež ležia najmä ľudia v krajinách, z ktorých kávu dovážame. Aby sme ich podporili, zaviedli sme už v roku 1993 na nemecký trh ako prvá veľkopražiareň férovo obchodovanú kávu – pioniersky čin, za ktorý bola naša firma ocenená cenou FairTrade. Taktiež priamo v krajinách, kde sa naša káva vyrába, pracujú naši zamestnanci, ktorí sa usilujú o to, aby mali pestovatelia kávy lepšie pracovné a životné podmienky a deti školské vzdelanie. K nášmu portfóliu produktov patrí tiež čaj, kakao a cukor s certifikátom FairTrade.Ekologická uvedomelosť

Darboven pozerá nielen na blaho človeka, ale taktiež na životné prostredie. Našimi certifikovanými biologickými produktmi - kávou, čajom a kakaom podporujeme ekologické pestovanie v krajinách pôvodu. Naša firemná politika trvalej udržateľnosti preniká do všetkých výrobných krokov: minimalizujeme odpad, energiu využívame čo najefektívnejšie a suroviny používame optimálne. Závody v Hamburgu majú dokonca vlastnú studňu, ktorá chladí mlecie zariadenia, a tak zaisťuje ekologickú cirkuláciu vody.
 

Projekt H.E.L.P.: Darboven pomáha Hondurasu

Iniciatíva H.E.L.P. pomáha stredoamerickým producentom kávy: V jubilejnom roku zahajuje J.J.Darboven dlhodobý projekt na podporu pestovateľov kávy v Hondurase. V regióne Santa Barbara sa tradične pestuje káva. 250 drobných pestovateľov môže vďaka projektu H.E.L.P. využiť ponuku financovania a profesionálnej pomoci pri plánovaní produkcie a pestovaní kávy. Zamestnanci firmy J.J.Darboven kontrolujú pravidelne priamo na mieste dosiahnutý pokrok. Cieľom je vytvorenie trvalo udržateľnej ekonomickej situácie a tým lepšiu životnú kvalitu pre pestovateľov kávy a ich rodiny. Ďalšie informácie o projekte H.E.L.P v Hondurase.
IDEE KAFFEEIDEE KAFFEECafé IntenciónCafé IntenciónEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoMövenpickMövenpickSansibarSansibar