Kvalita

Kvalita u J.J.Darboven

Naša politika akosti je dôležitou ústrednou súčasťou našej firemnej filozofie a základom trvale udržateľného a ekonomického úspechu. V rámci našej povinnosti svedomitého prístupu, s ohľadom na uspokojenie našich zákazníkov a zaistenie sústavného zlepšovania akosti je v našej spoločnosti kvalita prioritnou úlohou vedenia, preto sú do procesného reťazca spolu s manažmentom spoločnosti zodpovedne zapojení všetci vedúci pracovníci, ich práca, pôsobenie a jednanie. To nám umožňuje vyrábať vysoko hodnotný a bezpečný produkt vykazujúci konštantne vysokú akosť.
Naše produkty podliehajú internému kontrolnému systému podľa konceptu HACCP v súlade s vyhláškou o hygiene potravín a štandardmi “Codex Alimentarius”, aby bol konečný spotrebiteľ maximálne chránený pred rizikami.


Zaistenie kvality

Naši nákupcovia surovej kávy dbajú na to, aby boli pre akostné produkty J.J.Darboven používané výhradne vopred skontrolované surové kávy z krajín pôvodu od našich dlhoročných dodávateľov. Len ak surová káva zodpovedá našim vysokým požiadavkám na akosť, môže byť použitá pre naše produkty. Naša kontrola kvality má k dispozícii vlastné laboratórium, v ktorom sú nepretržite robené fyzikálne kontroly akosti špecifických parametrov kávy až po zabalený hotový produkt. Vďaka systémovo podporovanej dokumentácii je kedykoľvek zaistená možnosť spätnej sledovateľnosti laboratórnych dát.

Certifikácia

Spoločnosť J.J.Darboven GmbH & Co. KG má už roku 1999 implementovaný certifikovaný systém riadenia akosti podľa DIN ISO 9001:ff zahŕňajúci aj koncept HACCP. Ďalej sme od roku 2005 certifikovaní podľa Food Standard, verzia 6, Highter Level. Táto vyššia úroveň IFS sa pre nás stala samozrejmosťou už od začiatku prvej certifikácie v roku 2005, čo každým rokom znova úspešne potvrdzujeme.

Externí audítori certifikačných spoločností i audítori našich odberateľov overujú pravidelne zhodu interného kontrolného systému vrátane príslušnej dokumentácie. Týmito internými a externými auditmi tak zaisťujeme pravidelnú kontrolu nášho systémového riadenia akosti.

Naším hlavným cieľom je férovosť. Pri všetkých našich produktoch, ale dbáme na oveľa viac ako len na akosť, odrodu, krajinu pôvodu a spracovanie. Sme presvedčení o tom, že základným predpokladom dlhodobého ekonomického úspechu je i sociálne a ekologicky trvale udržateľné jednanie. Preto sa už mnoho rokov riadime zásadami, ktoré sme si sami vypracovali. Vďaka nim sa nám darí vytvárať to, čo máme všetci na srdci: kávu, ktorá je v pravom zmysle slova.

Zertifikat IFS 2016

Zertifikat ISO 2016

Biobescheinigung 2016

Fairtradebescheinigung 2016

Rainforest Alliance Certificate

IDEE KAFFEEIDEE KAFFEECafé IntenciónCafé IntenciónEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoMövenpickMövenpickSansibarSansibar