Lepšia káva pre lepší život

 

Pomáhať z radosti zo života!

 

Pre spoločnosť J.J.Darboven káva vždy znamenala chuť do života. A každý, kto si chce kávu skutočne vychutnať, myslí tiež na kvalitu života ľudí, ktorí kávu produkujú. Spolu so spoločnosťou OLAM, celosvetovo aktívnym dodávateľom surovín, ktorého činnosť je definovaná silným zmyslom pre etickú, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť, zakladá J.J.Darboven v 150. roku svojej histórie dlhodobý propagačný projekt pre 250 pestovateľov kávy v Hondurase. Tento projekt sa nazýva „H.E.L.P.“ (Honduras Education Life Project). S podporou svojpomoci bude dosiahnuté zlepšenie v takmer všetkých oblastiach výrobných a životných podmienok.