Ochrana dát

Ochrana osobných údajov

1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás vaša návšteva na našich webových stránkach. V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o zaobchádzaní s vašimi údajmi v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Zodpovedná osoba

Za nižšie popísaný zber a spracovanie údajov je zodpovedný subjekt uvedený v tiráži.

Používateľské údaje

Keď navštívite naše webové stránky, kvôli štatistickým účelom budú na našom webovom serveri dočasne ako protokol uložené tzv. používateľské údaje, aby sa zlepšila kvalita našich webových stránok. Tento dátový záznam pozostáva z

  • strany, z ktorej bol súbor vyžiadaný,
  • názvu súboru,
  • dátumu a času vyhľadávania informácií,
  • preneseného množstva údajov,
  • prístupového statusu (prenos súboru, súbor nebol nájdený),
  • popisu typu použitého webového prehliadača,
  • IP adresy dopytovaného počítača, ktorá bude skrátená tak, aby už nebolo možné vytvoriť spojitosť s danou osobou.

Uvedené protokolové údaje sú ukladané iba anonymizovane.

2. Sprostredkovanie údajov tretím stranám

Sprostredkovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje sprostredkujeme v rámci spracovania objednávky v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR iba poskytovateľom služieb, ktorí nás podporujú pri prevádzke našich webových stránok a procesov s tým súvisiacich. Naši poskytovatelia služieb sa vo vzťahu k nám prísne riadia predpismi a sú adekvátne viazaní zmluvou. Využívame nasledujúcich poskytovateľov služieb: Google Analytics USA a hostiteľ webovej stránky.

Prenos údajov do tretích krajín

Čiastočne uskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín mimo priestoru EÚ. Vždy sme sa pritom postarali o primeranú úroveň ochrany údajov:

V prípade Google Analytics (USA) vyplynie primeraná úroveň ochrany údajov z primeranej účasti na dohode o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (čl. 45 ods. 1 nariadenia GDPR).

3. Súbory cookie

Na našich webových stránkach využívame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť uložené a načítané na vašom koncovom zaradení. Treba rozlišovať medzi dočasnými súbormi cookie, ktoré sa vymažú, keď prehliadač zatvoríte, a trvalými súbormi cookie, ktoré sa ukladajú prostredníctvom jednotlivej návštevy. Súbory cookie môžu obsahovať údaje, ktoré umožnia opätovné rozpoznanie použitého zariadenia. Súbory cookie čiastočne obsahujú aj informácie o určitých nastaveniach, ktoré sa nevzťahujú na osoby.

Na našich webových stránkach využívame dočasné súbory cookie a trvalé súbory cookie. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR a v záujme optimalizovať usmerňovanie používateľa a upraviť zobrazenie našej webovej stránky.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás informoval o umiestnení súborov cookie. Tak bude použitie súborov cookie pre vás transparentné. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať pomocou adekvátneho nastavenia prehliadača a zabrániť tak využívaniu nových súborov cookie. Vezmite však na vedomie, že naše webové stránky sa potom príp. nebudú dať optimálne zobraziť a niektoré funkcie už nebudú technicky k dispozícii.

4. Sledovacie nástroje

Google Analytics

Kvôli požadovanej úprave našej webovej stránky vytvárame pseudonymizované používateľské profily pomocou služby Google Analytics. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sa môžu uložiť vo vašom koncovom zariadení a my si ich môžeme načítať. Týmto spôsobom sme schopní rozpoznať vracajúcich sa návštevníkov a považovať ich za takých. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR príp. § 15 ods. 3 zákona o mediálnych službách (TMG) a so záujmom dozvedieť sa, ako často si rôzni používatelia vyvolali naše webové stránky.

Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Keďže sme aktivizovali anonymizáciu IP adresy na tejto webovej stránke, vaša IP adresa bude však prostredníctvom Google najprv v rámci členských štátov Európskej únie skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená celá IP adresa (primeraná úroveň ochrany údajov existuje podľa čl. 45 ods. 1 nariadenia GDPR vďaka zapojenia spoločnosti Googles do systému Privacy Shield) a až tam bude skrátená. So spoločnosťou Google Inc. (USA) sme okrem toho uzavreli zmluvu o spracovaní zmluvy podľa čl. 28 nariadenia GDPR. Preto bude spoločnosť Google všetky informácie využívať prísne viazané na daný účel, aby mohla pre nás vyhodnotiť využívanie našej webovej stránky a mohla vystaviť správy o aktivitách súvisiacich s webovou stránkou.

Voči spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Použite na to jednu z nasledujúcich možností:

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť adekvátnym nastavením vášho prehliadača; musíme vás však upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť eventuálne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a údajov týkajúcich sa využívania webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) v spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý máte k dispozícii v nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zberu údajov prostredníctvom spoločnosti Google Analytics môžete zabrániť navyše aj tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Aktivuje sa odhlasovací súbor cookie (opt-out), ktorý bude trvalo zabraňovať budúcemu zberu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

Kvôli odmietnutiu spracovania vašich údajov spoločnosťou Google Analytics kliknite sem.

5. Retargeting spoločnosti Google

Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s následným spracovávaním vašich údajov:

Používame technológie remarketingu od Google

Využívame technológiu cross-device remarketing od Google (okrem iných Google AdWords), aby sme vám vychádzajúc z vašej návštevy na našich webových stránkach mohli cielene zobrazovať reklamu na iných internetových stránkach. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a nariadenia GDPR.

Ako funguje remarketing?

Keď navštívite naše webové stránky, je možné, že Google si vyvolá znaky na opätovné rozpoznanie vášho prehliadača alebo vášho koncového zariadenia (napr. si vyhotoví identifikačné znaky prehliadača tzv. browser-fingerprint), vyhodnotí vašu IP adresu alebo si na vašom koncovom zariadení uloží znak na opätovné rozpoznanie vo forme malého textového súboru (napr. tzv. third-party-cookie). Okrem toho je možné, že spoločnosť Google vašu návštevu našich internetových stránok spojí s jedným alebo viacerými takýmito znakmi na opätovné rozpoznanie a uloží si ich, aby sa vám na iných stránkach na internete mohla ukázať naša reklama.

Vyššie popísané znaky na opätovné rozpoznanie používateľa sú vytvorené ako pseudonym a spoločnosť Google ich môže používať, aby dokázala opätovne rozpoznať vaše koncové zariadenie na iných internetových stránkach. Keď navštívite napr. stránku, ktorá je zapojená do reklamnej siete Google zobrazovanej na displeji (keď je vsunutá reklama na príkaz spoločnosti Google), dokáže Google opätovne rozpoznať vaše koncové zariadenie a váš prehliadač na základe vyššie uvedených znakov.

Okrem toho môžeme naše webové stránky vybaviť tzv. „remarketingovými značkami“. To znamená, že do našich internetových stránok môžeme zahrnúť kľúčové slová, ktoré obsahujú výpovede o obsahu zobrazenej stránky (ako napr. kategórie produktov alebo služieb). Kľúčové slová, ktoré používame, pritom neobsahujú osobné ani citlivé informácie. Google dostane tieto kľúčové slová k vyššie uvedeným znakom na opätovné rozpoznanie používateľa a uloží ich. Keď teda navštívite nejakú stránku, ku ktorej sme priradili kľúčové slovo určitej kategórie produktu, spoločnosť Google toto kľúčové slovo uloží a priradí si ho k vašim znakom na opätovné rozpoznanie.

V dôsledku toho môžeme Google poveriť spúšťaním reklamy na iných webových stránkach, ktoré sa bude riadiť tým, ktoré stránky boli u nás navštívené. Keď navštívite inú internetovú stránku, ktorá je zapojená do reklamnej siete Google zobrazovanej na displeji, spoločnosť Google dokáže na základe znakov na opätovné rozpoznanie a na základe kľúčových slov uložených k týmto znakom rozpoznať, či a príp. ktorú našu reklamu vám má ukázať.

Bližšie informácie k fungovaniu technológií remarketingu od Google nájdete na https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Čo znamená cross-device remarketing?

Pokiaľ sa prihlásite u spoločnosti Google pomocou vlastných prihlasovacích údajov alebo využívate jedno alebo viaceré vlastné kontá Google, spoločnosť Google môže navzájom pospájať znaky na opätovné rozpoznanie rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Teda ak si spoločnosť Google vytvorila zakaždým jeden vlastný znak na opätovné rozoznanie vami používaného notebooku, stolového počítača alebo vami používaného smartfónu či tabletu, môžu byť tieto znaky na opätovné rozpoznanie vzájomne priradené k sebe hneď, keď pomocou svojich prihlasovacích údajov začnete používať nejakú službu od Google, alebo ak ste ju používali. Týmto spôsobom môže Google našu reklamnú kampaň cielene nasadzovať aj prostredníctvom koncových zariadení. Google to však bude robiť iba vtedy, keď ste v minulosti vo vzťahu k spoločnosti Google vyjadrili svoj súhlas s takýmto spracovaním údajov.

Máte možnosť pre reklamu uskutočniť určité nastavenia

Túto formu reklamy môžete kedykoľvek odmietnuť. Za týmto účelom otvorte stránku https://support.google.com/ads/answer/2662922 a tam si deaktivujte personalizovanú reklamu. Zohľadnite však fakt, že tieto nastavenia sa eventuálne neprejavia na všetkých koncových zariadeniach a prehliadačoch. Bližšie informácie získate aj na stránke https://support.google.com/ads/answer/2662922.

6. Doplnky sociálnych médií

Z dôvodov ochrany osobných údajov priamo do nášho webového výstupu nezahŕňame žiadne doplnky sociálnych médií. Keď si vyvoláte naše stránky, nebudú žiadne osobné údaje sprostredkované službám na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter, XING alebo Google+. Takže vytvorenie profilu prostredníctvom tretej osoby je vylúčené.

Máte však možnosť vybrané stránky pomocou jedného kliknutia na ikonku zdieľať na sociálnej sieti Facebook, Twitter, XING alebo Google+ a už pri vyvolaní príspevkov vidieť, ako často boli tieto už v minulosti zdieľané. Používame na to tzv. riešenie systému Shariff, ktoré bolo vyvinuté prostredníctvom c’t Magazin, aby sa v súlade s ochranou osobných údajov mohla ponúknuť alternatíva ku klasickým doplnkom sociálnych sietí.

Čo sa za tým skrýva? Riešenie systému Shariff vedie k tomu, aby boli už v prvom kroku prostredníctvom nášho webového servera poskytnuté všetky údaje a funkcie, ktoré sú potrebné na zobrazenie ikony Facebook, Twitter, XING alebo Google+. Až keď ste sa rozhodli daný príspevok zdieľať prostredníctvom príslušnej ikonky a kliknete na ňu, uskutoční sa prenos údajov k prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete.

7. Vysvetlenia k bezpečnostným opatreniam

Bezpečnosť osobných údajov

Aby mohli byť vaše údaje čo možno najrozsiahlejšie chránené pred neželanými zásahmi, vykonávame technické a organizačné opatrenia. Na našich stránkach používame metódy šifrovania. Vaše údaje budú z vášho počítača na náš server a naopak cez internet prenášané pomocou šifrovania TLS. Spoznáte to podľa toho, že na stavovej lište vášho prehliadača je pripojený symbol zámku a riadok adresy začína s https://.

8. Práva používateľa

Vaše práva ako používateľa

Pri spracovaní vašich osobných údajov vám nariadenie GDPR ako používateľovi webových stránok zaručuje určité práva:

1. Právo na informácie (čl. 15 nariadenia GDPR):

Kedykoľvek máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; v takom prípade máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a na informácie konkrétne uvedené v čl. 15 nariadenia GDPR.

2. Právo na opravu a vymazanie údajov (čl. 16 d 17 nariadenia GDPR):

Máte právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a príp. doplnenie nekompletných osobných údajov.

Okrem toho máte právo požadovať, aby boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, bezodkladne vymazané, ak platí jeden z dôvodov konkrétne uvedených v čl. 17 nariadenia GDPR, napr. keď pre daný účel už tieto údaje nie sú potrebné.

3. Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 nariadenia GDPR):

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, keď existujú predpoklady uvedené v čl. 18 nariadenia GDPR, napr. ak ste namietali voči spracovaniu údajov, na dobu prípadného preverenia.

4. Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia GDPR):

V určitých prípadoch, ktoré sú konkrétne uvedené v čl. 20 nariadenia GDPR máte právo údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, dostať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požadovať prenos týchto údajov na tretiu osobu.

5. Právo namietať (čl. 21 nariadenia GDPR):

Ak budú údaje zbierané na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f (spracovanie údajov na zachovanie oprávnených záujmov), máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie, kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu údajov. Potom už nebudeme spracúvať osobné údaje, iba ak by preukázateľne existovali nevyhnutné dôvody požadujúce ochranu pri spracovaní údajov, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami príslušnej osoby, alebo spracovanie údajov by slúžilo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

6. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak ste toho názoru, že pri spracovaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, boli porušené ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu si môžete uplatniť najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.

9. Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov

Náš podnikový pracovník poverený ochranou osobných údajov je vám k dispozícii v prípade informácií alebo podnetov k téme ochrany osobných údajov:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefón: +49 421 69 66 32 0

10. Ďalšie témy vyhlásenia o ochrane osobných údajov

10.1. Výherná hra

Údaje, ktoré poskytnete v rámci výherných hier, použijeme výhradne na zistenie a kontaktovanie výhercov (čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR). Výhercovia budú informovaní písomne. Použitie vašich údajov na reklamné účely vylučujeme. Tieto údaje vymažeme okamžite po ukončení odovzdávania výhier alebo ak vznesiete námietku voči používaniu vašich údajov.

Ak chcete namietať voči spracovaniu vašich údajov, pošlite nám prosím e-mail info@darboven.com.

10.2. Kontaktný formulár

Máte možnosť nadviazať s nami kontakt prostredníctvom formulára na webe. Na použitie nášho kontaktného formulára a na preverenie a zodpovedanie vašej žiadosti potrebujeme vaše meno, vec, vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo a krátko popísanú vašu žiadosť. Ďalšie údaje nám môžete oznámiť, no nemusíte tak urobiť. Tieto údaje sú spracovávané iba v rámci našej skupiny podnikov a dovtedy, kým je to potrebné na vybavenie žiadosti a pokiaľ to nepodlieha žiadnym zákonným alebo technickým povinnostiam na uchovávanie údajov.

Službu reCaptcha od spoločnosti Google používame na zistenie, či určité zadanie dát do nášho kontaktného formulára uskutočnil človek alebo počítač. Google na základe nasledujúcich údajov preverí, či ste človek alebo počítač: IP adresa použitého koncového zariadenia, webová stránka, ktorú ste u nás navštívili a do ktorej je začlenená služba Captcha, dátum a doba návštevy, údaje na rozpoznanie použitého typu prehliadača a operačného systému, konto Google, keď ste u Google prihlásení, pohyby myšou na plochách systému reCaptcha, ako aj úlohy, pri ktorých musíte identifikovať obrázky. Právnym podkladom na popísané spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, lebo toto spracovanie sa opiera o naše oprávnené záujmy zaistiť bezpečnosť našej webovej stránky a servera.

Zaslaním tohto formulára e-mailom vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vami poskytnuté údaje môžu byť elektronicky zaznamenávané, uchovávané a spracované výhradne na preverenie a zodpovedanie vašej žiadosti v rámci skupiny podnikov. Právnym podkladom na spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a nariadenia GDPR. Vaše údaje použijeme výhradne na spracovanie vašej žiadosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom e-mailu na info@darboven.com.

10.3. Online žiadosti o miesto

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platných ustanovení, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, na základe § 26 nového nemeckého spolkového zákona o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré nám poskytnete v rámci vašej online žiadosti o miesto, spracúvame výhradne na účel výberu uchádzača. Spracovanie osobných údajov na iné účely sa neuskutočňuje.

Vy sami stanovíte rozsah údajov, ktoré nám chcete poskytnúť v rámci svojej online žiadosti o miesto. Online žiadosti o miesto sú elektronicky sprostredkovávané nášmu personálnemu oddeleniu a tam sú čo najrýchlejšie spracované. Údaje sa prenášajú v šifrovanej forme. Zvyčajne sú žiadosti o miesto postúpené vedúcim príslušných odborných oddelení v našej spoločnosti. Okrem toho sa vaše údaje inak nepostupujú ďalej. S vašimi zaobchádzame v našej spoločnosti dôverne. V prípade neúspešného uchádzania sa o miesto budú vaše podklady po uplynutí 6 mesiacov vymazané.

V prípade, že vaša žiadosť o miesto môže byť zohľadnená aj pri iných alebo budúcich ponúkaných voľných pracovných miestach, prosíme vás o uvedenie príslušnej poznámky na žiadosti o miesto. Potom vaše údaje spracujeme na základe čl. 6 ods. 1 vety. 1 písm. a nariadenia GDPR.

10.4. Facebooková stránka spoločnosti

Prevádzkujeme rôzne facebookové stránky na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR. Na týchto stránkach nikdy nezhromažďujeme, neukladáme ani nespracúvame osobné údaje našich používateľov. Ďalej nie je z našej strany uskutočňované alebo iniciované žiadne iné spracovanie údajov. Údaje, ktoré ste zadali na našej facebookovej stránke, ako sú napr. komentáre, videá alebo obrázky, nikdy nepoužijeme a nespracujeme na iné účely.

Facebook využíva na tejto stránke takzvané metódy sledovania webových stránok. Vezmite, prosím, do úvahy: Nedá sa vylúčiť, že spoločnosť Facebook využije vaše údaje z profilu napr. na to, aby vyhodnotil vaše zvyklosti, osobné vzťahy, záľuby atď. My nemáme žiadny vplyv na spracovanie vašich údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook.

IDEE KAFFEEIDEE KAFFEECafé IntenciónCafé IntenciónEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoMövenpickMövenpickSansibarSansibar