Zodpovednosť

Darboven pomáha.

Znakom našej firemnej kultúry je hlboká zodpovednosť. To platí ako v styku s našími obchodnými partnermi a zákazníkmi, ale tiež pre naše rozmanité spoločenské záväzky.

Doprevádzame vrcholné športové udalosti, umožňujeme význačné kultúrne akcie, vytvárame rámec pre možnosti integrácie a pokládame základný kameň lepších sociálnych podmienok v spoločnom priestore.

Ako zdravá a úspešná firma považujeme za svoju povinnosť prevziať sociálnu zodpovednosť. V rámci rôznych projektov podporujeme kreatívne nápady, pomáhame ľuďom v obtiažnych životných situáciách a kde môžeme, podporujeme kultúrnu výmenu.

Za posledné obdobie sa nám podarilo byť súčasťou projektu Switch, ktorý pomáha podporovať medzikultúrnu výmenu – vzájomný dialóg detí a mládeže. V materskom meste Hambrug podporujeme centrum Ronald McDonald House s oázou pre rodičov tažko chorých detí. Samozrejmnosťou je poskytovanie kávy, čaju a kakaa rodinám v ich dočasnom domove.

V sortimente tradičnej rodinnej firmy J.J.Darboven sú spravodlivo obchodované produkty ako napr. Café Intención už dávno etablované a vybavené pečaťou FairTrade. V spolupráci s organizáciou Adveniat, ktorá podporuje chudobných v Latinskej Amerike, presvedčujeme podniky, organizácie a administratívne centrá o tom, že ich zamestnanci, zákazníci a obchodní partneri môžu pri pití kávy urobiť zároveň dobrý skutok.

Nezabúdame ani na kultúru a popri skvelej káve milujeme tiež špičkové výkony športovcov.

Naša firma, ktorá má vo svojom čele Alberta Darbovena, veľkého milovníka koní s vlastným žrebčínom, sa mimo iného angažuje v jazdeckom športe ako sponzor titulu na závodoch „Deutsche Derby“ v Hamburgu-Horne a na nemeckých skokových a drezúrnych závodoch.
 
IDEE KAFFEEIDEE KAFFEECafé IntenciónCafé IntenciónEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoMövenpickMövenpickSansibarSansibar