Účastníci projektu H.E.L.P.

Malé plochy, nízke výnosy

Pestovatelia kávy v Santa Barbare obrábajú plochy o veľmi malých výmerách. Okrem toho majú len veľmi slabé poľnohospodárske, ekologické a ekonomické znalosti. Z tohto dôvodu dosahujú veľmi podpriemerne výnosy, ktoré navyše nie sú optimálne spracovávané. Z toho vyplývajú nízke obraty, ktoré sťažka umožňujú zlepšovanie nedostatočných životných a vzdelanostných podmienok.

H.E.L.P. PRe Yolanda Paz

Seňorita Pazová prevzala jednohektárovú plantáž kávovníkov po svojom otcovi. Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť výnos okolo 670 kg. Je nadšená a chce sa učiť, s čím však jej otec nie celkom súhlasí. Rodina je zadlžená istému sprostredkovateľovi a každý rok musia svojou úrodou splácať pôžičky. Alternatívne finančné príležitosti prostredníctvom projektu H.E.L.P. by však vytvorili priestor pre zlepšenie. Yolanda verí, že v porovnaní s niektorými inými ohlásenými projektmi pomoci bude H.E.L.P. skutočne fungovať.


      

H.E.L.P. pre Melvin Izaguera

Seňor Izaguera hospodári na ploche 1 hektára a verí, že zožne 450 kg, pričom veľmi reálny by bol dvojnásobok! Nemá žiadne znalosti o pestovaní kávy. Spracovanie a sušenie kávy sa robí v jeho príbytku. Účasťou v projekte H.E.L.P. získa od projektového tímu odbornú pomoc a ako prvé krátkodobé opatrenie dostane príležitosť využívať prenosnú solárnu sušičku pre lepšie sušenie kávy mimo jeho dom.


    

H.E.L.P. PRe Nora Sogastume

Seňora Sogastumová produkuje približne 600 kg kávy na ploche 1 hektára v extrémnych podmienkach na úpätí kopcov. Má značné skúsenosti s pestovaním, ale nechová sa ekonomicky realizovateľným spôsobom a sťažka má akýkoľvek prehľad o nákladoch a výnosoch. Taktiež u nej by bolo možné dosiahnuť značné zvýšenie úrody a seňora Sogastumová očakáva od projektu H.E.L.P. radu a pomoc v tom, ako zaistiť certifikáciu a tým lepšiu cenu pre svoju kávu.


     

H.E.L.P. PRE BUDÚCNOSŤ

Záujem o projekt H.E.L.P. je značný. Namiesto plánovaných 250 sa projektu aktuálne zúčastňuje 277 pestovateľov kávy, ktorí využívajú túto príležitosť k dosiahnutiu lepšej budúcnosti. A H.E.L.P. ich nesklame.
Okrem pokračovania v existujúcich aktivitách bude v budúcom kroku okrem iného vybudovaná modelová farma, na ktorej bude možné účastníkom tiež prakticky demonštrovať to, čomu sa naučili v teórii.


H.E.L.P. JE SPOLoČNÝM PROJEKToM