Tak pracuje H.E.L.P.

Projekt H.E.L.P. si za svoje sídlo zvolil San Nicolas a preškolil profesionálny projektový tím zložený z agronómov. Práca tohto tímu je potom podporovaná medzinárodne skúseným poradcom Micheilom Kuitom. 

Nadšenie pri prvom informačnom stretnutí bolo veľké a mnohí pestovatelia kávy sa zaregistrovali.

V priebehu návštev u všetkých účastníkov projektu získal projektový tím dôležité poznatky o súčasnej situácii. Členovia tímu ukázali účastníkom projektu účinné spôsoby zmlazovacího prořezu kávovníku a zo všetkých lokalít boli odobrané vzorky pôdy pre stanovenie spôsobu, ako zlepšiť jej produktivitu.

Projektový tím skúma pretrvávajúce problémy v každej jednotlivej prevádzke. Následne sú vypracovávané jednotlivé plány rozvoja, pomocou ktorých bude dosiahnuté zlepšenie nielen technickej výroby, ale tiež spoločenských a ekologických aspektov.

Ciele a zlepšenie výrobných postupov v každodennej prevádzke, ktoré sú dosiahnuteľné v krátkej dobe, zaisťujú a posilňujú motiváciu účastníkov. Pri doterajších konzultačných sedeniach sa jednoznačne preukázala dôležitosť lepšieho vzdelávania. Z tohto dôvodu H.E.L.P. plánuje dodatočné aktivity v tejto oblasti. 


 

Celý projekt veľmi dobre odštartoval a jeho tím až doposiaľ odviedol obetavú a chvályhodnú prácu. Značný záujem pestovateľov kávy dokazuje, že H.E.L.P. sleduje správne ciele. Michiel Kuit