Impressum

Impressum 

Túto webovú stránku poskytuje:

J.J.Darboven s.r.o.
Na vrátkach 16
841 01 Bratislava
Tel: 02 52 62 22 01
e-mail: info@darboven.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. Vložka 11824/B. Deň zápisu: 1.október 1996

IČO: 35 699 388, IČ DPH: SK2020311051

© J.J.Darboven GmbH & Co. KG. Všetky texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a ďalšie prvky použité na tejto webovej stránke podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmie sa najmä kopírovať, meniť alebo sa bez zvolenia J.J.Darboven používať v iných médiách.

Vyjadrenie:
J.J.Darboven neustále pracuje na tom, aby všetky informácie na webových stránkach boli čo najpresnejšie a čo najaktuálnejšie, napriek tomu J.J.Darboven nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie voči J.J.Darboven, ktoré sa vzťahujú k materiálu alebo nehmotnej povahe spôsobenej používaním alebo nepoužívaním informácií alebo použitiu nesprávnych a neúplných informácií, sú všeobecne vylúčené. Spoločnosť J.J.Darboven nie je povinná aktualizovať obsah týchto webových stránok.

Spoločnosť J.J.Darboven uviedla na svojich stránkach odkazy na stránky tretích strán na internete, ktorých obsah a aktualizácia nepodliehajú vplyvu J.J.Darboven. J.J.Darboven nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo dostupnosť týchto webových stránok. J.J.Darboven sa výslovne dištancuje od všetkých obsahov, ktoré môžu porušiť verejnú slušnosť.

IDEE KAFFEEIDEE KAFFEECafé IntenciónCafé IntenciónEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoMövenpickMövenpickSansibarSansibar