Duurzame koffie en J.J. Darboven

Duurzame koffie

Duurzame koffie en J.J. Darboven

Terecht is het onderwerp "Duurzame koffie" de laatste jaren steeds hoger op onze agenda komen te staan. Steeds meer realiseren wij ons dat deze planeet niet van ons is, maar dat wij er slechts gebruik van mogen maken en dit horen te doen op een dergelijke manier dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier nog met plezier kunnen leven. Niet alleen vraagt dit voorzichtig en behoedzaam omgaan met onze flora en fauna, maar ook betekent dit om op een correcte, eerlijke en respectabele wijze om te gaan met onze medemens waar dan ook op deze planeet. 
 

J.J. Darboven en duurzame koffie

J.J. Darboven was een van de eerste licentienemers van de Stichting Max Havelaar, de organisatie die in Nederland toezicht houdt op het Max Havelaar keurmerk. Een belangrijk deel van ons koffie-, thee- en drinkchocolade- alsmede het overige assortiment betreft producten welke zijn geproduceerd onder het Max Havelaar/Fairtrade keurmerk. Daarnaast biedt J.J. Darboven ook producten met het Max Havelaar/Fairtrade én het EKO-keurmerk. Producten met het EKO-keurmerk zijn op biologisch verantwoorde wijze geteeld.
 

Duurzaam produceren

Duurzame koffie eindigt niet bij de keuze en aankoop van groene koffie. Ook tijdens het productieproces, d.w.z. gedurende het branden en malen van de koffie, proberen wij onze milieubelasting te minimaliseren. Dit begint reeds bij het transport van de groene koffie van de oorsprongslanden naar de branderij, waarbij wij trachten door een optimale belading het verbruik van brandstof en daarmee de CO2 uitstoot te minimaliseren. Tijdens het brandproces van de koffie wordt via een ingenieus warmteterugwinningssysteem de bij het branden gebruikte warmte opgevangen en weer gebruikt voor het volgende brandproces. Tevens wordt een deel van de warmte gebruikt voor de verwarming van zowel de productieruimten als ook het kantoor. Wij gebruiken water uit eigen bron, dat hergebruikt wordt voor het koelproces tijdens het koffiebranden. Het “afval” dat bij de vervaardiging van koffie vrijkomt, wordt opgevangen, geperst en tot droge mest verwerkt.
 

Duurzame koffie en verpakkingen

Samen met leveranciers van verpakkingsmateriaal zijn wij voortdurend bezig om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te reduceren, maar ook het soort verpakkingsmateriaal milieuvriendelijker te maken en op deze manier de milieubelasting te beperken. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal per kg product is in de laatste jaren sterk gereduceerd, met name door de (om)doosinhoud te verhogen en de dikte van het materiaal te verminderen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Vrijwel alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar en dus herbruikbaar. Op dit moment loopt er een project om te bekijken in hoever het mogelijk is om de hoeveelheid aluminium in de verpakkingen zoveel mogelijk te reduceren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de producten.
 

Duurzaamheid en transport

Het spreekt voor zich dat wij ook de milieubelasting bij het transport van onze producten zoveel mogelijk willen beperken. Door een zo optimaal mogelijke belading van vrachtauto’s proberen wij de CO2 uitstoot, en dus de milieubelasting, tot een minimum te reduceren. O.a. het gebruik van zogenaamde “jumbo trailers” zorgt hiervoor. Wij zijn op dit moment bezig met een project dat er toe moet leiden dat wij voor onze bedrijfsauto’s alleen nog gebruik zullen maken van hybride auto’s en/of auto’s met A-label. Tevens zijn al onze bedrijfsauto’s voorzien van een navigatiesysteem, zodat er zo efficiënt mogelijk gereden wordt en het aantal km zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 

Duurzame koffie op het werk

De koffie (en overige warme dranken) gedronken op het werk, worden vaak gezet via warme dranken automaten.
 

Energieverbruik

Doelstelling is hierbij het energieverbruik tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen. Dit wordt o.a. bereikt door de inhoud van de brewer terug te brengen met het gelijktijdig verkorten van de opwarmtijd. Daarnaast wordt daar waar mogelijk de boilertemperatuur bij ruststand sterk teruggebracht, hetgeen resulteert in een daling van het energieverbruik. Daar waar mogelijk wordt energievriendelijke LED verlichting toegepast.
 

Onderhoud

Door het standaard plaatsen van waterfilters wordt niet alleen de kwaliteit van alle warme dranken verhoogd, maar wordt ook de kalkaanslag tot een minimum teruggebracht. Samen met een optimale afstemming van het nodige preventieve onderhoud worden hierdoor de storingen beperkt, hetgeen weer leidt tot een langere technische en economische levensduur van de apparatuur enerzijds en tot minder monteur km anderzijds. Tevens zorgt het waterfilter ervoor dat er minder kalkaanslag op het verwarmingselement ontstaat, hetgeen het energieverbruik uiteraard ten goede komt.
 

Hergebruik en recycling

Wij proberen de technische levensduur van de machines, o.a. door optimaal onderhoud, zoveel mogelijk te verhogen. Alle automaten en onderdelen worden door J.J. Darboven weer ingezameld en vervolgens gerecycled door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Daar waar mogelijk worden (onder)delen hergebruikt.
 

Plastic bekers/disposables

Voor zover mogelijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Voor het retour nemen en verwerken van gebruikte bekers kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor opgezet retoursysteem, zodat de disposables kunnen worden gerecycled en de milieubelasting kan worden beperkt.

IDEE KOFFIEIDEE KOFFIEAlfredo EspressoAlfredo EspressoCafé IntenciónCafé IntenciónAlbertoAlbertoMövenpickMövenpick