Kvalita

Kvalita u J.J.Darboven

Naše politika jakosti je důležitou a ústřední součástí naší firemní filozofie a základem trvale udržitelného a ekonomického úspěchu. V rámci naší povinnosti svědomitého přístupu, s ohledem na uspokojení našich zákazníků a zajištění soustavného zlepšování jakosti je v naší firmě kvalita prioritním úkolem vedení, proto jsou do procesního řetězce spolu s managementem společnosti odpovědně zapojeni všichni vedoucí pracovníci, jejich práce, působení a jednání. To nám umožňuje vyrábět vysoce hodnotný a bezpečnější produkt vykazující konstantně vysokou jakost.

Naše produkty podléhají internímu kontrolnímu systému podle konceptu HACCP v souladu s vyhláškou o hygieně potravin a standardy “Codex Alimentarius”, aby byl konečný spotřebitel maximálně chráněn před riziky.


Zajištění kvality

Naši nákupčí surové kávy dbají na to, aby byly pro jakostní produkty J.J.Darboven používány výhradně předem zkontrolované surové kávy ze zemí původu od našich dlouholetých dodavatelů. Pouze pokud surová káva odpovídá našim vysokým požadavkům na jakost, může být použita pro naše produkty. Naše kontrola kvality má k dispozici vlastní laboratoř, v níž jsou nepřetržitě prováděny fyzikální kontroly jakosti specifických parametrů kávy až po zabalený hotový produkt. Díky systémově podporované dokumentaci je kdykoli zajištěna možnost zpětné sledovatelnosti laboratorních dat.

 

Certifikace

Společnost J.J.Darboven GmbH & Co. KG má již od roku 1999 implementován certifikovaný systém řízení jakosti podle DIN ISO 9001:ff zahrnující i koncept HACCP. Dále jsme od roku 2005 certifikováni podle International Food Standard, verze 6, Higher Level. Tato vyšší úroveň IFS se pro nás stala samozřejmostí již od začátku první certifikace v roce 2005, což každým rokem znovu úspěšně potvrzujeme.

Externí auditoři certifikačních společností i auditoři našich odběratelů ověřují pravidelně shodu interního kontrolního systému včetně příslušné dokumentace. Těmito interními a externími audity tak zajišťujeme pravidelnou kontrolu našeho systému řízení jakosti.

Naším hlavním cílem je férovost. U všech našich produktů ale dbáme na mnohem více než jen na jakost, odrůdu, zemi původu a zpracování. Jsme přesvědčeni o tom, že základním předpokladem dlouhodobého ekonomického úspěchu je i sociálně a ekologicky trvale udržitelné jednání. Proto se již mnoho let řídíme zásadami, které jsme si sami vypracovali. Díky nim se nám daří vytvářet to, co máme všichni na srdci: kávu, která je v pravém smyslu slova.

Zertifikat IFS 2016

Zertifikat ISO 2016

Biobescheinigung 2016

Fairtradebescheinigung 2016

Rainforest Alliance Certificate

MövenpickMövenpickEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoCafé IntencónCafé IntencónIDEE KAFFEEIDEE KAFFEE