Udržitelnost

Udržitelnost

Férovost jako nejvyšší priorita

U všech našich produktů sledujeme ale mnohem více než jen kvalitu, druh, zemi původu a zpracování. Jsme přesvědčeni o tom, že i sociální a ekologicky udržitelné jednání je základním předpokladem dlouhodobého ekonomického úspěchu. Proto již několik let dodržujeme směrnice, které jsme si sami nastavili. Díky nim se nám daří vytvářet to, co nám všem leží na srdci: káva, která je v pravém smyslu slova „dobrá“.

 

Sociální angažovanost

Jednou z nejdůležitějších zásad firmy J.J.Darboven je převzít jako podnik odpovědnost a jednat trvale udržitelně. To neplatí jen v Hamburku a Německu, ale na celém světě. Na srdci nám leží zejména lidé v zemích, z nichž naši kávu dovážíme. Abychom je podpořili, zavedli jsme již v roce 1993 na německý trh jako první velkopražírna férově obchodovanou kávu – pionýrský čin, za něž byla naše firma oceněna cenou FairTrade. Také přímo v zemích, kde se naše káva vyrábí, pracují naši zaměstnanci, kteří usilují o to, aby měli pěstitelé kávy lepší pracovní a životní podmínky a děti školní vzdělání. K našemu portfoliu produktů patří také čaj, kakao a cukr s certifikátem FairTrade.


Čerstvá pražená káva v rukou


Ekologická uvědomělost

Darboven hledí nejen na blaho člověka, ale také na životní prostředí. Našimi certifikovanými biologickými produkty – kávou, čajem a kakaem podporujeme ekologické pěstování v zemích původu. Naše firemní politika trvalé udržitelnosti proniká do všech výrobních kroků: minimalizujeme odpad, energii využíváme co nejefektivněji a suroviny používáme optimálně. Závody v Hamburku mají dokonce vlastní studnu, která chladí mlecí zařízení, a tak zajišťuje ekologickou cirkulaci vody.
 

Projekt H.E.L.P.: Darboven pomáhá Hondurasu

Iniciativa H.E.L.P. pomáhá středoamerickým producentům kávy: V jubilejním roce zahajuje J.J.Darboven dlouhodobý projekt na podporu pěstitelů kávy v Hondurasu. V regionu Santa Barbara se tradičně pěstuje káva. 250 drobných pěstitelů může díky projektu H.E.L.P. využít nabídky financování a profesionální pomoci při plánování produkce a pěstování kávy. Zaměstnanci firmy J.J.Darboven kontrolují pravidelně přímo na místě dosažený pokrok. Cílem je vytvoření trvale udržitelné ekonomické situace a tím lepší životní kvality pro pěstitele kávy a jejich rodiny. Další informace o projektu H.E.L.P v Hondurasu

 

 

MövenpickMövenpickEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoCafé IntencónCafé IntencónIDEE KAFFEEIDEE KAFFEE