Tak pracuje H.E.L.P.

Projekt H.E.L.P. si za své sídlo zvolil San Nicolas a sestavil a proškolil profesionální projektový tým složený z agronomů. Práce tohoto týmu je pak podporována mezinárodně zkušeným poradcem Michielem Kuitem. 

Nadšení při prvním informačním setkání bylo veliké a mnozí pěstitelé kávy se zaregistrovali.

Během návštěv u všech účastníků projektu získal projektový tým důležité poznatky o současné situaci. Členové týmu ukázali účastníkům projektu účinné způsoby zmlazovacího prořezu kávovníku a ze všech lokalit byly odebrány vzorky půdy pro stanovení způsobu, jak zlepšit její produktivitu.

Projektový tým zkoumá přetrvávající problémy v každém jednotlivém provozu. Následně jsou vypracovávány jednotlivé plány rozvoje, pomocí nichž bude dosaženo zlepšení nejen technické výroby, ale také společenských a ekologických aspektů.

Cíle a zlepšení výrobních postupů v každodenním provozu, které jsou dosažitelné v krátké době, zajišťují a posilují motivaci účastníků. Při dosavadních konzultačních sezeních se jednoznačně prokázala důležitost lepšího školního vzdělávání. Z tohoto důvodu H.E.L.P. plánuje dodatečné aktivity v této oblasti. 

 

Celý projekt velmi dobře odstartoval a jeho tým až dosud odvedl obětavou a chvályhodnou práci. Značný zájem pěstitelů kávy dokazuje, že H.E.L.P. sleduje správné cíle. Michiel Kuit