Impressum

Impressum 

Tuto webovou stránku poskytuje:

J.J.Darboven s.r.o.
Sobínská 233
252 19   Chrášťany
tel.: 255 725 725
e-mail: obchod@darboven.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64689.
Den zápisu: 12. prosince 1991.

IČ: 18227139, DIČ: CZ18227139

© J.J.Darboven GmbH & Co. KG. Všechny texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a další prvky použité v této webové stránce podléhají autorskému právu a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí se zejména kopírovat, měnit nebo se bez svolení J.J.Darboven používat v jiných médiích.

Vyjádření:
J.J.Darboven neustále pracuje, aby všechny informace na webových stránkách byli co nejpřesnější a co nejaktuálnější, přesto J.J.Darboven nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči J.J.Darboven, které se vztahují k materiálu nebo nehmotné povaze způsobené používáním nebo nepoužíváním informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou obecně vyloučeny. Společnost J.J.Darboven není povinna aktualizovat obsah těchto webových stránek.

Společnost J.J.Darboven uvedla na svých stránkách odkazy na stránky třetích stran, jejichž obsah a aktualizace nepodléhají vlivu J.J.Darboven. J.J.Darboven nenese žádnou zodpovědnost za obsah nebo dostupnost těchto webových stránek. J.J.Darboven se výslovně distancuje od všech obsahů, které mohou porušit veřejnou slušnost.

MövenpickMövenpickEILLES KAFFEEEILLES KAFFEEAlbertoAlbertoCafé IntencónCafé IntencónIDEE KAFFEEIDEE KAFFEE